OHUTUSJUHEND

Koristamisel on oluline pöörata tähelepanu ohutusele! Kõige tähtsam on enda, teiste koristajate ja keskkonna heaolu. Ehkki kõik osalejad on sel päeval koristamas vabatahtlikult ja ühtlasi ka enda vastutusel, tuleb ohtlike olukordade ennetamiseks koristustööde ohutus eelnevalt koos läbi mõelda.

OHUTUSJUHIS KORISTAMISEL

Aitäh, et oled tulemas Maailmakoristuspäevale! Sinu panus on väga oluline Eestimaa puhtamaks saamisel ja täname sind selle eest!

Koristustalgutel on kõige tähtsam enda, kaaskoristajate ja keskkonna heaolu. Kuid pea meeles, et kõik on sel päeval koristamas vabatahtlikult ja sa osaled seal enda vastutusel

Seepärast pakume teile mõned kasulikud nõuanded.

ETTEVALMISTUS KORISTUSPÄEVAKS

MÕTLE LÄBI OMA KORISTUSALA ja veendu, et ka sinu kaaslased teaksid:

– Piirkonna võimalikult täpset asukohta (aadress või koordinaadid). See on oluline, kui teil on vaja endale abi kutsuda.

Piirkonna võimalikke ohuallikaid, nt sügavad veekogud, ohtlikud kaevud, järsud kallakud, elektriliinid, torujuhtmed, liiklussõlmed jms. Vältige nendesse kohtadesse minemist.

— ESMAABI 

 Hea, kui igal koristajal on enda jaoks vajalikud esmaabivahendid/isiklikud ravimid kaasas.

— ISIKLIK MOONAKOTT

Paki kaasa joogivesi, midagi söögipoolist, kui plaanid koristada veidi pikemalt kui tunnike-kaks, et peaksid kenasti vastu ja ei tekiks vedelikupuudust. 

— SOBIV RIIETUS 

Ohutuks koristamiseks on mõistlik kanda kindaid, kinniseid jalanõusid ning ilmaoludele ja koristuspiirkonnale vastavaid riideid. Jälgi ilmateadet ja võta arvesse eesootavaid ilmaolusid, et valida koristamispäevaks sobiv riietus. Vajadusel kasuta helkurvesti!

— OLULISED KONTAKTID

Kindlasti peab kaasas olema täislaetud akuga mobiiltelefon. Olulised telefoninumbrid / kontaktid selleks päevaks:

– Hädaabinumber 112
– Kaaskoristajate nimed ja telefoninumbrid.
– Mõtle läbi, kuidas abi kutsudes selgitada oma asukohta.
– Tutvu ka koristusalaga, et tead hästi, kuhu lähed.

OHUTUS KORISTUSTÖÖDE AJAL

TÖÖOHUTUS on koristustööde ajal esmatähtis! Kui leiate midagi ohtlikku või tekib ohuolukord, jätke töö pooleli.  


Kandke kindaid kogu koristustöö vältel.

Jooge regulaarselt vett ja tehke puhkepause!

– Ettevaatlik tuleb olla suurte raskuste või teravate esemete tõstmisel. Prügi seas võib olla väga ootamatuid asju.

Ärge puutuge tundmatuid esemeid, ohtlikke kemikaale ega lõhkekehi! Märgistage leid, teavitage sellest numbril 112 ja täitke saadud juhiseid. Hoiatage ka läheduses viibivaid inimesi!

Ohtlike jäätmete korjamisel tuleb jälgida, kas need ei leki, et ei tekiks kokkupuudet nahaga, riietega või sissehingamist ning need tuleb korjata eraldi kottidesse (nt vanad akud, patareid, süstlad, õlikanistrid, lambipirnid, asbest jms). Selliseid jäätmeid tohivad korjata vaid täiskasvanud. Kuhu jäätmed edasi toimetada, vaata www.kuhuviia.ee

– Lapsevanemad peavad oma lastel silma peal hoidma!

– Igapäevased ohutusreegleid tuleb järgida ka koristustööde ajal – veeohutus, liiklusohutus, tuleohutus.

TEGUTSEMINE KRIISI VÕI ÕNNETUSE KORRAL

SUHTUGE TÕSISELT kõikidesse sündmustesse, mis ohustavad inimeste elu ja ohutust või puhast keskkonda! MIDA TEHA ootamatus ohuolukorras:

1. Peata koristustööd.
2. Säilita rahu ja taga enda ohutus.
3. Otsusta, kas saad olukorra iseseisvalt lahendada või vajad abi.
4. Anna ohutusalaseid juhiseid ka teistele ning ära pane kedagi ohtu.


HELISTAGE HÄDAABINUMBRILE 112, kui kellegi elu või tervis on ohus ja vajad kiiret abi. 

1. Helistades hädaabinumbrile, ütle kohe alguses, mis juhtus ja kas keegi on saanud viga.
2. Kuula päästekorraldaja küsimusi ning vasta neile täpselt ja lühidalt (sh asukoht ja info vigastatutest). Ära katkesta kõnet enne, kui abistamiseks vajalikud asjaolud on välja selgitatud.

ANNA ESMAABI, kui see on vajalik! Kui sinu esmaabi andmise oskused on ebapiisavad, siis juhendatakse sind vajaduse korral hädaabinumbril 112 ning anna endast abistamisel parim.

1. Veendu enda ja kannatanu ohutuses. Kutsu teisi inimesi endale appi.
2. Alusta kiiresti elupäästva esmaabiga. Vigastused, mis vajavad kohest esmaabi: teadvusetus, südameseiskumine, verejooks, põletus, luumurd, mürgistus.