Registreerima asudes vali endale sobiv koristuspaik, võta kaasa pudel vett, kindad ja saia-leivakotid.