Tere hea koristusmeeskond!

Kõigepealt suur-suur aitäh, et annate oma panuse puhtama keskkonna jaoks.
Saadan Teile mõned meeldetuletused, millele pöörata tähelepanu enne koristama minemist
ning koristamise ajal. Palun leidke mõned minutid ja lugege kiri ja juhendid läbi
Paar päeva tagasi läksid koolide poole teele Maailmakoristuse plakatid – palun leidke
sellele sobiv koht kooli infotahvlil. Maailmakoristuspäeva plakatid on kättesaadavad ka siit

Mida teha enne:
Lugeda läbi ohutusjuhendid  ja esmaabi.

Kindlasti lugege läbi ka kõik Terviseameti soovitused.
Vajadusel hoidke koristamise ajal distantsi ja hajutage koristajaid, korrake üle ka kõik
levinumad tõed (et kinnastega ei tohi nägu katsuda, kuidas kindaid käsi määrimata ära võtta,
desinfitseerimisest (hea, kui õpetajal oleks üks pudel varuks kaasas) jne.)

Lugeda läbi faktid väikeprügi ja suitsukonide kohta ning andke info edasi õpilastele/lasteaialastele ja
kõigile teistele osalejatele. Rääkida väikeprügi, sh. suitsukoni ohtlikkusest elusloodusele.
Andke edasi sõnum, et see ei ole lihtsalt tavaline koristuspäev. See on aeg, kui tulevad välja
miljonid inimesed väga paljudest riikidest ja tuhanded õpilased igast Eestimaa nurgast, et teha
üheskoos planeedi ja kogu keskkonna heaks midagi ära. Iga pingutus loeb: iga kokkukorjatud
suitsukoni või plastiktükk võib päästa mõne linnu või looma elu. Muutus algab iseendast,
enda käitumis- ja tarbimisharjumuste muutmisest.

Kaasa võtta:

  • hea tuju
  • kindad – kindlasti kontrollida, et keegi ei koristaks ilma kinnasteta!
  • saia- või leivakott vms kasutatud kott väikeprügi kogumiseks võimalusel helkurvest. Kohustuslik neile, kes koristavad teede ääres!
  • tugevam pappkarp (nt kingakarp) või purk, torkekindel, kui leitakse ohtlikke jäätmeid
  • (patareid, süstlad vms)

Mida teha koristamise ajal:
NB! Märgata väikeprügi – korjata üles just see kõige väiksem prügi, mida esmapilgul
näha polegi: kõik suitsukonid, pudelikorgid, plastiktükid, kommipaberid, klaasikillud jne.
Korja suitsukonid eraldi kokku ning anna meile teada, mitu liitrit neid kogunes (nt mitu
moosipurgi täit)! Sellega annad panuse Eesti konistatistikasse!

Ennekõike aga nautige seda ühiselt ette võetud teekonda, tehke pilte ja videoid ning jagage
neid sotsmeedias teemaviidetega #kolepilt #maailmakoristuspäev.

Saatke pildid ka meile,
aadressile info@maailmakoristus.ee või laadige need üles Maailmakoristuspäeva DRIVE’i
kausta
. Samuti palume meile saata toredaid koristuse VIDEOID.

Mida teha peale koristust:
!!! Vaadata koos, mida leiti, millist prügi oli kõige rohkem ning proovida hinnata prügi
kogust, sh hinnata suitsukonide hulka eraldi (nt mõelda, mitu Salvesti supipurgi täit konisid
kogusite).
!!! Lugeda üle kõik koristajad.
Kui te võtate osa ka koolikampaaniast ning tahate võita ülivinge NOËPi, Pluuto ja
Ariadne ühiskontserti, vaadake kindlasti täpsemad tingimused üle.

Maailmakoristuspäeval osalemine on võimalik ka distantsõppe ajal.
Tunni eesmärk: looduses prügi märkamine, vastutustunde kasvatamine prügi koristamisega,
teadliku kodaniku kujundamine
Sisu: õpilane koristab kas üksi või pereliikmetega koos oma koduümbrust (võib määrata nt
kindla aja või distantsi) prügist, sh pöörab tähelepanu ka väikeprügile (suitsukonid). Õpilane
mõõdab prügikogust (nt mitu prügikotti/kilekotti koguti ning kui suured prügikotid olid,
konisid tasub mõõta moosipurkides (0,5l)) ning kirjeldab ka kogutud prügi (mis liigid, link
prügiliikidele).
Oma prügikorje tulemusest koostab raporti: mitu inimest osales koristamisel, kui palju prügi
koguti, millist prügi leiti. Kui on mõni põnev leid, saab seda pikemalt kirjeldada. Oma
prügikoristusest (nt tulemusest) lisada foto.
Lõimitavad ained: kehaline kasvatus, matemaatika (prügikoguse hindamine), loodusõpetus,
ühiskonnaõpetus, IKT, eesti keel/kirjalik eneseväljendus
Kelle poole pöörduda:
Kui Teil tekib küsimusi prügi paigutamise osas, prügi koguneb väga palju ja ei mahu kooli
või avalikku prügikasti ära, siis oskab Teile nõu anda Elike Saviorg, kes suhtleb kohalike
omavalitsustega elike@maailmakoristus.ee +372 5038650
Kui Teil on kommunikatsiooni kohta küsimusi, siis meie sotsiaalmeediat haldab ja postitusi
teeb Laura Vadam lauravadam@gmail.com +372 58870982

Kui Teil tekib üldistel teemadel küsimusi (ohutus, osalemine, loos, jt) siis annab Teile nõu Kerli Laur kerli@maailmakoristus.ee +372 5670680


Toredat koristuspäeva.